20,800 total views, 9 views today

“Manifestatie van een Resource (human) Based Economy”… door je dienst op te nemen in het transitieportaal verwijzingsregister help je mee dit te realiseren. Stap voor stap komt het zo dichterbij.
[Een korte documentaire over Resource Based Economy, de essentie: duurzame economie, perverse werking van geld bestaat niet meer, coöperatief in plaats van competitie, delen van resources op aarde, non violent]

Op deze pagina:
> Wie is DoGoodPromotions
> Basis Balans Inkomen:  BBI
> Huidige Klanten en Modules
> Algemene mededelingen voor deelnemers promotiestroom
> Contact

WIE IS DOGOODPROMOTIONS

 

home-slider-xvidia-boek-trailer-iwanjka-geerding-levensklem-2
Iwanjka Geerdink (foto: Sergei Karpovich, xvidia.nl)

DoGoodPromotions is in 2015 opgestart door Iwanjka Geerdink. De oorsprong ligt in 2010, waar Iwanjka campagneleider was van de partij Nieuw Nederland. Daar ontdekte hij de kracht van social media broadcasting (met name Twitter op dat moment).

Gedurende de afgelopen jaren heeft hij het Twitter platform gecombineerd met (semi) automatische berichtgeneratie, intelligente ‘publiekvinding’, intelligente, doelgroep specifieke ‘retweeting’ etc. Het ‘boeken’- en ‘GGZ2.0’ domein vormt op dit moment het primaire toepassingsgebied. Met als reden dat hij zelf auteur is van diverse boeken en bekend is met uitgeven.

In de jaren voor 2010 (technische informatica, 1997, Twente) gewerkt als consultant, ontwerp, ict architect en projectmanager in de financiële sector. Hiernaast heeft hij gewerkt bij de bedrijven Utopics (informatie-architecten en ict innovatie) en is mede oprichter van het bedrijf B-inIT (business in IT).

Hij is auteur van de boeken “Diagnose Levensklem”, “Deniesa’s Manifest”, “Novaglobe” en “Flowtowns”, en oprichter van de uitgeverijen Deniesa en Artscience (thans juridisch eigendom van de Boekencoöperatie Nederland).

Iwanjka gelooft in een ‘andere’ economie, en streeft ernaar om primair zaken te doen met opdrachtgevers die eenzelfde signatuur kennen. In die zin is hij een ‘sociaal ondernemer’.

“Making a wrong system better, will only make things worse”
[Ervin Laszlo. Daarom werk ik niet meer bij een bank]

Bedankt voor uw interesse!

Iwanjka Geerdink
www.iwanjka.com

BASIS BALANS INKOMEN: BBI

DoGoodPromotions streeft naar ‘modesty’ in euro zin, de ‘basisinkomen’ gedachte waarmaken.

BBI BasisBalansInkomen

Een BBI bedrijf houdt in dat er een richtlijn gehanteerd wordt dat deelnemers bij minimaal  1225 uur werk per jaar (uren criterium zelfstandigen) 1000 euro (bijstandsinkomen-norm) verdienen. Op die manier wordt invulling gegeven aan de ‘Basisinkomen’ gedachte, behalve dat deze dan niet door de overheid verstrekt wordt maar dat deze zelf verdiend wordt.

Een cluster aan BBI eenmanszaken kan zich verenigen in onderling sociale weefsels. Waarbij tevens getracht wordt om mensen die (even) niet in staat zijn te werken te voorzien van een basis. Mogelijk heeft u wel eens gelezen over het bedrijf ‘BSO Origin’ (Eckhart Wintzen), of de ‘sociale organica’ [zie voor boeken hierover Transitieportaal.nl/boeken]. Hieraan is een en ander gerelateerd.

Ten slotte zijn er de nationaal of regionaal opererende coöperaties. Bovenstaande bedrijfsvormen ‘voeden’ de coöperaties met arbeid, diensten en producten. En zijn wellicht tevens afnemers hiervan.

Maar 1000 euro is toch niet genoeg?
Als mensen horen over 1000 euro als inkomen, dan is vaak de reactie ‘Maar daar heb ik niet genoeg aan?’. Wel, er hoort nog iets bij, namelijk de deeleconomie. Het streven is om vervoersmiddelen, of behuizing te delen. Een eventuele overwinst wordt daartoe aangewend. Op die manier is Imagine no possession (John Lennon) manifesteerbaar. Substantieel bezit in stichtingen en verengingen, dat is het idee. Waarbij ook hier een gangbare norm gehanteerd wordt, te weten de bijstandsnorm voor bezit.

Lage kostprijs leidt tot een lage prijs voor de klant…
Door de lage kostenbasis kan DoGoodPromotions haar prijsstelling doorgaans ‘scherper’ stellen dan ‘de markt’. En doordat er coöperatief gewerkt wordt met andere professionals wordt er een veelheid van competenties en service continuïteit geboden, waarbij DoGoodPromotions ook kan fungeren als ‘aannemer’ c.q. ‘projectleider’.

Een ander ‘economisch DNA’ realiseren…
Op deze manier beoogt het bedrijf invulling te geven aan een ‘ander economische’ DNA. Woorden als Zinconomy, Weconomy, Givonomy,Cyclic economy en Flowconomy passen hierbij.

Meer lezen?
In het kort komt het er op neer dat een ‘bijstandsinkomen’ ‘voldoende’ is, en dat ‘profit making’ eerder bijzaak zijn dan hoofdzaak. Indien u hier de interesse toe voelt, dan kunt u bijvoorbeeld het boekje DeNiesA’s Manifest lezen. (De Nieuwe Samenleving, waarbij ‘DNA’ gemarkeerd is als nieuw samenlevings DNA). Dit boekje is momenteel is gratis als online boek te lezen [Deniesa’s Manifest – Gratis Online Lezen].

HUIDIGE KLANTEN & MODULES

Klanten
Momenteel werkt DoGoodPromotions (afgekort dgpr) als host en promotiestroom generator voor de deelnemers van:

www.transitieportaal.nl

en

www.boekcoopl.nl

om een beeld te krijgen van specifieke promotie oplossingen:

  • Een ‘online boek’ oplossing waarmee jouw boodschap meer mensen bereikt. Middels zelf ontwikkelde programmatuur wordt jouw boek omgezet naar een WordPress website, waarbij elke sectie een blogpost wordt, met een inhoudsopave in de kolom ernaast. De wordpress website is verder geheel door jou zelf te beheren, je kunt een agenda toevoegen (lezingen?), nieuwsbrief aanmeld optie, toelichtende filmpjes, artikelen, etc. Optioneel kun je om meer bezoek te genereren een twittermodule aankoppelen die zinsnedes van betreffende pagina’s tweet, met daaraan gekoppeld de links naar de betreffende secties. Het aantal bezoekers kan getoond worden in een bezoekersinformatie ‘widget’.  Voorbeelden: online boek Diagnose Levensklem, online boek Deniesa’s Manifest.
  • Een twitterfeed met zinsnedes uit jouw boek, met links naar recensies, verkooppunten, webwinkel. etc. Voorbeelden: Kanaal voor ‘Wat je niet verteld is boek‘ en ‘Elfenwoud boekenreeks
  • Promotie twitter kanaal voor jouw vitaliteits plek of praktijk. Voorbeeld twitterkanaal klimhal Rocksteady in Bussum.

Stuur gerust een mailtje naar iwanjka@gmail.com voor een verkenning voor jou.

Algemene mededelingen voor deelnemers Transitieportaal.nl en Boekportaal.nl

Enkele algemene noten  voor deelnemers (mensen die een boek promoten, of hun bedrijf, plek…) op www.boekportaal.nl of www.transitieportaal.nl:

  1. Vanaf heden wordt de jaar jaarbijdrage geharmoniseerd naar 15 euro ex btw per jaar. Er werd eerst een model gevoerd met ‘verkorte’ tekst (10 euro) en uitgebreide tekst (20 euro) en apart tijd voor configuratiewerk. Dit werd allemaal te ingewikkeld, in relatie tot de bedraghoogte. Vanaf nu is het standaard ’15 euro ex btw per jaar per entry’. Extra donaties zijn uiteraard altijd welkom. Modesty – inkomen principe: ik streef voor mijzelf en netwerkcollega’s voor een Basis Balans Inkomen (BBI). Indien u daar meer over wilt lezen, zie het kopje over ‘Basis Balans Inkomen’ (BBI) elders op deze pagina.
  2. Kijk ook even naar de andere entries! op de portalen: mogelijk zit er een dienst bij (bv klussen) welke u kunt gebruiken… Hoe meer we ‘onderling’ laten rondlopen hoe lichter en leuker ons leven wordt.  Er zijn momenteel twee verwijsnetwerken: A. GGZ2.0, B.Overige diensten (de laatste wat naar verwachting komend jaar verder onderverdeeld). Mocht u mensen ‘in de knoop‘ tegenkomen: wijs hen s.v.p. op het GGZ2.0Netwerk. (En indien u GGZ2.0 praktijken, mensen weet, voel vrij dat door te geven, mogelijk dat deze ook op de kaart opgenomen willen worden).
  3. Cross-flow: Een extra ‘dienst’ is (GGZ domein): Een google-map in de gratis online lezen versie van boek Diagnose Levensklem alsmede een ‘boeksuggestie’ promotie carrousel in het betreffende boek.
  4. Bij deze een vriendelijk verzoek vanaf uw website terug te linken naar het transitieportaal. Op die manier vormen we samen een ‘webring’ waardoor de kans op zinnig bezoek op onze gezamenlijke waaier aan websites toeneemt. Indien u me de url met de backlink stuurt, dan wordt die in een ‘tweetsheet’ gezet en snijdt het mes aan twee kanten. Naast extra kans op ‘stroom’ naar jouw bedrijf, steun je met je bijdrage ook de ontwikkeling van een ‘synergyhub’ inclusief een ‘politiek instrument’ (programma zonder partij), en diens campagne.
  5. TIP: De praktijk wijst uit dat het heel zinnig is om op je portaalentry een directe link naar ‘aanmelden nieuwsbrief‘ (van jouw bedrijf) op te nemen. Op die manier ontstaat er een krachtige wisselwerking tussen de stroom langs het portaal en jouw specifieke publiek: mensen melden zich aan op je nieuwsbrief (primair omdat de inhoud hen aanstaat (inhoud-as), of dat jouw dienst bij hen in de buurt is (locality-as)). Organiseer je een workshop, lezing of event, dan hoef je alleen maar dat op te nemen in je nieuwsbrief om je specifieke publiek te bereiken.
  6. Transparantie over geld: Ik vind het belangrijk transparant te zijn over mijn inkomen, en de inspanning die ik daarvoor lever. Op die manier kun jij beter inschatten of het geld dat jij naar mij stuurt ‘terecht’ voelt. Enkele cijfers: In 2016 heb ik ongeveer 1600 uur gewerkt en een netto inkomen van rond de 1800 euro gerealiseerd (gemiddeld minder dan 2 euro per uur).  Ik hoop dit jaarlijks met rond de 25% te kunnen verhogen tot een Basisinkomen van rond de 1000 euro. Je ziet, nog een lange weg te gaan… maar het werk voelt zinnig.
  7. Donateur-supporter worden? Ook als je niet ‘deelnemer’ bent in de zin van dat je een boek of of dienst wilt etaleren, kun je het transitieportaal bedrijf ondersteunen. Je wordt donateur-supporter door jaarlijks 15 euro over te maken op NL09 RABO 0149 9879 86, of stuur even een email naar iwanjka@gmail.com voor aanmelding voor de donateurs-supporter lijst. Op deze manier maak je mede mogelijk dat diverse boeken die ik geschreven heb vrij toegankelijk op het web beschikbaar zijn, ondersteun je het vormen van een netwerkbedrijf, de aangekoppelde transitie en het werk voor het opstellen van Programma’s zonder Partij en de inspiratie naar en van partij-redacties (middels jaarlijkse mailings). DANK!

CONTACT

KvK nummer 62683551

BTW nummer: NL172434373B01

Email: iwanjka@gmail.com

Bank-IBAN: NL09 RABO 0149 9879 86

BOEKCOOP.NLTRANSITIEPORTAAL.NL