Home – uitleg

92,043 total views, 49 views today

Zinconomy boom. Van een schuld naar zin gedreven maatschappij. Nieuwe bedrijfstakken, vrije grond.

Zinconomy boom. Van een schuld naar zin gedreven maatschappij. Nieuwe bedrijfstakken, vrije grond.

Waar gaat het transitieportaal over?

Het transitieportaal beoogt bij te dragen aan de manifestatie van de nieuwe samenleving.

Die nieuwe samenleving kan gezien worden als een boom welke organisch groeit. De takken kunnen gezien worden als bedrijfstakken. Waarbij in coöperatieve netwerken samengewerkt wordt. Het ultieme plaatje is dat deze nieuwe economie gesourced wordt vanuit vrije grond: niet belast met hypotheek of een geldhuur. Dit klinkt raar, maar waarom niet? Als het (schuld)geld dat we nu kennen, dat ons lang bediend heeft, momenteel meer en meer disruptief wordt voor de samenleving…

Grond is een grondrecht
Ons land telt 16.500.000 inwoners. Die leven op een landoppervlak van 4.153.000 ha, dat is dus 2517 m² per inwoner.”Uit het boek Gelijkheid Vrijheid Verbondenheid, auteur Martijn Brasem

Een andere transitievisie: we gaan proberen de Iconomy (een naam voor die delen van de economie waarvan we er minder van willen) om te zetten naar een Zinconomy (of flowconomy): Een economisch fundament waar we blij van worden.

Het transitieportaal is zelf een transitiebedrijf: verwijzingen naar hulpbronnen, plekken, deelnemers worden gevoerd, en daar wordt een kleine prijs voor gevraagd (15 euro per jaar). Mensen kunnen ook donateur-supporter worden voor die prijs. Er wordt -bewust- niet gewerkt op provisiebasis. Medewerkers van het transitieportaal krijgen maximaal een euro-basisinkomen. Dat is transitiestap 1 m.b.t. de euro: euro als bijzaak, niet als hoofdzaak. De intentie is om met een jaar of 15 a 30 geheel vrij van schulddragend geld (zoals de euro) te kunnen functioneren. Resumerend: Voor een nieuw organisme is het belangrijk dat onderdelen / mensen in dat organisme elkaar kunnen verbinden. Daar helpt het portaal bij, als een soort gouden gids, verwijsindex of ‘library’.

Aan het portaal is ook een link met de politiek gekoppeld onder de noemer ‘Programma zonder Partij’.

De transitie maken we niet in een ‘big bang’: elke mens is persoonlijk in transitie (bewustzijn, emotie, heelheid). En organisaties zijn in transitie. Eenieder bepaalt voor zichzelf met welk tempo hij of zij kan bewegen. Een huis met een hypotheek ben je niet in 1 jaar vanaf. Dat kan 30 jaar duren. Misschien nog wel langer. Hetzelfde geldt voor als je je bedrijf bijvoorbeeld in een BV of een ander bezit (posssessed / bezeten) gedreven rechtsvorm hebt ondergebracht. Voordat je die omgezet hebt naar een voor jou werkende non-possessed vorm… dat kan vele jaren duren, en misschien besluit je wel dat dat niet jouw levenstaak is.

Voor vragen of opmerkingen, of informatie over opname op het portaal: mail iwanjka@gmail.com

Bedankt voor je aandacht!

Iwanjka Geerdink, oprichter en aanspreekpunt beheer.