Consultatie email aan alle fracties van Amersfoort

Bijgaande email is aan alle politieke fracties van Amersfoort gestuurd.


Beste politieke partij Amersfoort,
Aangeschreven politieke partijen Amersfoort: Groenlinks, VVD, Actief, Burger Partij Amersfoort, D66, SP, CU, PvdA en Amersfoort2014
Cc / genodigd:
 • Raoul Schepers en Hans van Steenbergen ((Register) Accountant en Econoom) – 13 november waarschijnlijk aanwezig
 • Maarten Schinkel (economisch redacteur NRC)
 • Tegenlicht Redactie VPRO
 • Sustainable Finance Lab Utrecht (prof. ir Klaas van Egmond oa., https://www.uu.nl/staff/NDvanEgmond)
 • ForumC (Amersfoort, boek Een economie draait niet om geld)
Bij deze vraag ik u uiterlijk in de maand oktober kennis te nemen van deze email. Maar voelt u zich tot niets verplicht…
Vraag 1: Meedenken in de formulering van het Programma zonder Partij 033
Het ‘Programma zonder Partij’ scoort lokale partijprogramma’s op een vijftal fundamentele ‘main topics’. Tot en met oktober loopt de consultatie ronde waarbij programmamakers gevraagd wordt om suggesties te doen op deze ‘scoring’, c.q. inhoudelijke suggesties te doen. Uw feedback kunt u per mail terugsturen. Hier vindt het concept scorings raamwerk: http://www.transitieportaal.nl/programma-zonder-partij/amersfoort-033
Vraag 2: Wat is de visie van het stadsbestuur op een mogelijke economische crisis (13 nov. Tegenlicht meetup 033) 
Er lijken primair twee grote bedreigingen voor onze maatschappij: A. De klimaatverandering, B. Een mogelijke volgende crisis in de  financiële sector. Voor de eerste lijkt op dit moment substantieel landelijk een slag gemaakt te zijn (bijvoorbeeld dat in 2030 alleen emissievrije auto’s verkocht mogen worden). Met betrekking tot het 2e punt (financiële sector) blijft het uitermate stil in Den Haag ‘de crisis is voorbij’. Bijgaande twee tegenlicht uitzendingen, met daarin toon aangevende economen, laten zien dat dit niet zo is. En dat er een nieuwe crisis -groter dan die van 2007- er aan lijkt te komen. Het stadsbestuur wordt gevraagd wat hun remedieplan hiertoe is. Een ‘plan B’ (een ‘failover’ plan, in bank / ICT termen). In de Tegenlicht uitzendingen, maar ook in andere analyses komt naar boven dat een schuldgebaseerde economie debet is aan de potentiële crisis. Het antwoord lijkt dan ook te liggen in een basiseconomie voor Amersfoort vormen die hier niet / minder vatbaar voor is, en mogelijk zelfs schuldvrij.
Uw wordt als fractie(lid) 13 november in Amersfoort (Fluor) uitgenodigd om deel te nemen aan een Tegenlicht meetup, waar onder andere een basiseconomie plan gepresenteerd wordt, dat niet leunt op het geldstelsel. De essentie:
“1 uur dienstbaar werk voor Amersfoort als ‘mining’ van een ‘currency’ eenheid” 
Meer over deze zienswijze:
(mede opgesteld in het kader van het Toekomstfonds033).
De Tegenlicht meetup:
(Fluor, 18:30, 22:30)
In dit kader wil ik ook graag verwijzen naar dit boek, gepubliceerd door een Amersfoorts instituut (ForumC) Een economie draait niet om geld:
Er zal tijdens de sessie 13 november een discussie gevoerd worden met materiedeskundigen, ondernemers, burgers, en hopelijk fractieleden met dit onderwerp in hun portefeuille.
We horen graag van u, met vriendelijk groet,
ir. Iwanjka Geerdink, Redactie PzP033
———— Bijlagen – Twee tegenlicht uitzendingen:
 1. Tegenlicht geld uit het niets (https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/geldscheppers.html): maakt duidelijk hoe onhoudbaar het huidige systeem is, waarbij de ECB 60 a 80 miljard per maand aan de geldhoeveelheid toevoegt. In de uitzending komt o.a. een vermogensbeheerder aan het woord die verteld hoe dat geld gedeeltelijk rechtstreeks bij hen in de zakken beland… Echter, er wordt ook gesteld dat middels dit regime tijd gekocht wordt om nieuwe oplossingen te implementeren…
 2. Toekomst euro (https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/laatste-kans-voor-de-euro.html): maakt duidelijk hoe groot de kans is dat de ‘euro’ klapt, en wat de gevolgen dan zijn. En beschrijft een Italiaanse econoom dat elk land een plan B zou moeten hebben…

274 total views, no views today

Persbericht 2e kamerverkiezingen 2017

Verstuurd aan:
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, b.erlings@vvd.nl, pvv.pers@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, p.omtzigt@tweedekamer.nl, kamer@sp.nl, groenlinks@tweedekamer.nl, d66@tweedekamer.nl, info@christenunie.nl, info@50pluspartij.nl, info@partijvoordedieren.nl, administratie@sgp.nl, TransitionTown Amersfoort <transitiontownamersfoort@gmail.com>, Stoelinga, Ben <BHA.Stoelinga@amersfoort.nl>, fransprins@groenlinksamersfoort.nl, contact@vrijzinnigepartij.nl

Beste,

[We verzoeken u deze mail door te sturen naar die mensen of organen die hiertoe het meest zinnig zijn. Doorgaans is dit een programmaredactie of wetenschappelijk instituut binnen uw partij]
Toelichting PzP
Via deze weg wil ik u graag kennis geven van een persbericht m.b.t. in hoeverrre uw partij aansluit bij het Programma zonder Partij (PzP). Het PzP is niet een partij die meedoet met de verkiezingen. Het is een burgerinitiatief dat invulling geeft aan democratische innovatie: het focused zich op issues en/of topics, niet op partijen. Een stap op weg naar een coöperatieve economie.

Zichtbaarheid: +200.000 twittervolgers

Het PzP wordt gepubliceerd op de website transitieportaal.nl en wordt ondersteund middels een twitterbroadcaster met een direct bereik van meer dan 200.000 twitteraars (volgers), en meer dan 50 twitterkanalen. De komende jaren wordt doorlopend de scores via die weg in de publiciteit gebracht En de komende jaren wordt verder gewerkt met het leggen van verbindingen met maatschappelijke bewegingen en lokale partijen.

Essentie

De belangrijkste uitkomst is dat de Vrijzinnige Partij, Partij van de Dieren en Groenlinks het best scoren op het aspect van Economische Innovatie, lees: het voorkomen van een economische catastrophe. De hypothese is namelijk dat het geldsysteem sinds de vorige crisis niet fundamenteel is veranderd. De kans op een financial melt-down neemt momenteel exponentieel toe. En er zijn inmiddels werkende voorbeelden hoe dit risico te mitigeren. De vrijzinnig partij suggereert bijvoorbeeld proeftuinen met rente- en/of inflatieloze currencies. Een cruciale bypass om de vitale delen van de economie (basiseconomie) overeind te houden, bij een volgende mogelijke banksysteemcrisis. Hiermee kan ook het ‘too big to fail’ issue opgelost worden.

Advies
Volksvertegenwoordiger wordt aangeraden om minimaal een risico-inventarisatie te doen en mogelijke workarounds te inventariseren. Dit wordt ook geadviseerd aan volksvertegenwoordigers op stadsniveau: het kon voor een stad wel eens eenvoudiger zijn een currency te activeren waarmee haar basiseconomie gegarandeerd wordt. En waarmee en passant de kans toeneemt om het arbeidspotentieel dat momenteel niet gefinanceerd kan worden te activeren, en allerhande maatschappelijke functies (b.v. zorg?) te organiseren. En tevens betere invulling gegeven kan worden aan de participatie-economie.

Voor het overige verwijzen we u naar de onderbouwingvan de scorecards op het portaal.

Bijgevoegd is het overview op het aspect Econmische Innovatie met een break-down naar de diverse subaspecten per partij (niet alle partijen zijn gescored overigens).
Bedankt voor uw tijd, wij wensen u succes met de komende verkiezingen,

Met vriendelijke groet,

Iwanjka Geerdink,

Beheer een aanspreekpunt Team Transitieportaal.nl

4,873 total views, 1 views today

Gastblog: Jolanda Verburg – Groen Programma

Door Jolanda Verburg.

Een echt groen partijprogramma 

[Bron van dit artikel]

Al jaren probeer ik zo groen mogelijke te leven, hoe moeilijk dat soms ook is. Dat het in het persoonlijk leven soms lastig is, in de politiek lijkt het haast onmogelijk.

Al een aantal jaren ben ik lid van de politieke partij De Groenen en ben zelfs opgeklommen tot lid van het partijbestuur. De laatste maanden heb ik heel wat stof doen opwaaien in de partij omdat ik het partijprogramma een flinke opfrisbeurt wil geven. Tenslotte is niets in het leven zeker, staat niets in beton gegoten en is alles aan verandering onderhevig.

Het leven is razendsnel

Het partijprogramma van De Groenen kent al jaren een vast format dat per congres op basis van amendementen kan worden aangepast. Een evolutionair maar vooral traag proces. Terwijl adequaat en snel inspelen op veranderingen noodzakelijk is voor iedere politieke beweging. Zo niet dan ben je oud oftewel ‘out’.

Met de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in het vooruitzicht was een grondige herziening van het programma een mooie gelegenheid. Een opfrisbeurt waarmee ook de jongere meer activistische generatie aangetrokken kan worden. Helaas denkt een deel van De Groenen daar anders over. De klassieke haast communistische onderstroom van de partij wil eerder terug naar het verleden dan de toekomst in de ogen kijken.

Wetenschappelijke bewijsbaarheid

De eerste haarscheurtjes ontstonden door de discussie over biologische voeding. Een in mijn ogen essentieel onderdeel van een Groen programma. Dat wetenschappelijk niet bewezen is dat biologisch voeding gezonder is sloeg de discussie volledig dood. Ik was verbluft. Als biologische voeding al niet thuishoort in een programma van een groene partij, waar dan wel? Het volgende grote struikelblok was het onderwerp complementaire geneeskunde.

Van oudsher is de natuurgeneeskunde de gangbare manier om mensen te genezen. Als dit niet succesvol was geweest had de mensheid geen 200.000 jaar kunnen overleven en waren we allang uitgestorven. De moderne geneeskunde is in de 18e eeuw ontstaan toen de kennis van het menselijk lichaam toenam. Maar sindsdien zit de natuurgeneeswijze in het verdomhoekje. Weer voert de wetenschappelijke bewijsbaarheid de boventoon. Alsof duizenden jaren ervaring geen bewijs vormt.

Wat hoort er minimaal thuis in een Groen programma

 • Gezonde lucht, voeding en schoon drinkwater;
 • Biologisch als norm, gestimuleerd door subsidie;
 • Vrije zadenhandel waarbij patenten ongewenst zijn;
 • Genetische manipulatie van voeding, mens en dier is ongewenst;
 • Belasten van grondstoffen die aan de aarde onttrokken worden;
 • Groene hernieuwbare energie, afbouw fossiele brandstoffen;
 • Voorkomen en terugdringen van klimaatverandering;
 • Verkleinen ecologische voetafdruk vooral in westerse wereld;
 • Stimuleren van een groene duurzame economie;
 • Groei van welzijn i.p.v. economische groei;
 • Hergebruik grondstoffen t.b.v. circulaire economie;
 • Passend onderwijs met ruimte voor kwaliteiten van mensen;
 • Stimuleren lokale economie, minder grootschalige handelsverdragen;
 • Iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen;
 • Belonen van arbeid i.p.v. belasten;
 • Terugdringen van de vaste werkweek van 40 uur;
 • Arbeid beter verdelen over levensloop en meerdere mensen;
 • Meer rechten, minder regels voor flexwerkers en zelfstandigen;
 • Vergroening van vervoer;
 • Betaalbare milieuvriendelijke woningen;
 • Voorlichting en stimuleren van gezonde levensstijl;
 • Meer onderzoek naar alternatieve natuurlijke geneeskunde;
 • Geneeskunde: preventie en voorlichting vóór zorg;
 • Gezondheidszorg: meer handen aan het bed;
 • Democratie volgens sociocratische methode;
 • Overheid die veiligheid biedt aan alle burgers;
 • Voor defensie en veiligheid samenwerken met partnerlanden;
 • Verregaande samenwerking met Europese Groenen;
 • Eerlijk zullen we alles delen niet alleen in NL en EU maar wereldwijd.

Aanpakken grootste problemen

Mijn uitgangspunt is dat ieder mens dat geboren wordt recht heeft op een stukje van de aarde. De scheve verdeling, versterkt door de klimaatverandering, is het grootste probleem dat we hebben op deze aarde. Dit leidt tot oorlogen, migratie en machtsmisbruik. De huidige politieke elite weet daar onvoldoende op in te spelen waardoor de ontevredenheid onder de burger groeit.

De politiek moet inspelen op de kansen die er liggen in plaats van op de angst die er leeft voor verandering. Welzijn voor iedereen, waarbij de definitie van welvaart moet worden aangepast om wereldwijd op hetzelfde niveau te komen, dat is de uitdaging. Een groene levensstijl en duurzame economie kan daarbij helpen. Daarmee kan De Groenen het verschil gaan maken.

Jolanda Verburg,

[Website / blog Jolanda]

448 total views, 1 views today

Over Zweden – stop fossiel in 2025 en dijken in NL…

— News flash —

Misschien in ieder geval op een partij stemmen die er -zo mogelijk- voor zorgt dat in navolging van Zweden in 2025 verbranding van fossiele brandstoffen stopt (of zeg voor 80%)?

Anders staat Nederland dadelijk mogelijk onder water, en heeft de rest van een partijprogramma niet zoveel zin meer…

Dan worden we zelf vluchtelingen… Of lees over de ‘koude cycloon‘.  Op de klimaat score-card vind je inspiratie waar op te stemmen in maart…

472 total views, no views today

‘Klimaat’ Score Card

sargasso-klimaat-verkiezingen-2017
Quote uit de Facebook Groep ‘De Nederlandse Klimaatbeweging‘, met dank aan Stephan Okhuijsen:
Even een update van mijn actie om alle verkiezingsprogramma’s door te lichten op wat de partijen denken te gaan doen aan het klimaat.

De hele reeks (let op, sommige programma’s nog concept) is hier te vinden:
http://sargasso.nl/series/klimaat-verkiezingen/

Twee partijleiders lopen te dwepen met de goede score. 1 partijleider melde zich boos in de DM op twitter omdat hij de onvoldoende onterecht vond.
Mocht aanschuiven bij BNR duurzaam om de uitkomst toe te lichten. Was gisteren op een christelijke radio omroep (Groot Nieuws Radio!) om hetzelfde te doen.
De tweets met het score overzicht is al door de 300 retweet grens heen. Mensen als Reinier vd Berg, Rutger Bregman, Willemijn Hoebert, Kees vd Leun en Sywert v Linden hebben het doorgezet.

Van zeker 4 partijen weet ik dat de serie aanleiding heeft gegeven om amendementen in te dienen bij de congressen waar het programma wordt vastgesteld. Bij 1 partij weet ik dat een paar van die amendement ook al aangenomen zijn (terwijl ze al een goed cijfer hadden!).

Kortom, nu al geslaagd.

Lessen geleerd:
– Het plaatje met cijfers (kort door de bocht samenwerking) hielp het meest het populair te maken
– Het direct porren van aan een partij gebonden mensen actief op vlak klimaat hielp om de boodschap in die partijen verder te verspreiden.
– Connecties bij de media zijn altijd handig (🙂 die heb ik gelukkig)

600 total views, no views today