‘Sociale workflow’ vangnet voor steden bij eventuele financiele crisis

Bericht aan Klaas van Egmont, Arnout Boot, Dirk Bezemer (allen professor).


Beste Klaas, Arnoud, Dirk,

Ik heb het gevoel dat er een tijdbom aan het aftellen is.

“En is Duitsland maar net aan een recessie ontsnapt” Bron: www.nu.nl/economie/5722701/ecb-bestuurder-geen-recessie-in-economie-eurozone.htm

Ik schrijf deze mail specifiek aan jullie, omdat ik denk dat jullie: A. Het bewustzijn lijken te delen dat het huidige financiële systeem op zijn laatste benen loopt, en B. In een netwerk zitten welke invloed heeft bij een volgende crisis: Sociaal Economische Raad, parlement, kabinet, contacten met burgemeesters en ministeries, universiteiten, etc. Via die weg kunnen eventuele alternatieven snel opgeschaald worden.

Over mijn persoon:
Ik heb zelf tot 2008 gewerkt als projectmanager en business / ICT architect bij een van Nederlands grootste banken (afdeling Finance / Financial Accounting / Management Accounting). Ik zie het sindsdien als mijn maatschappelijke ‘plicht’ om de opgedane ervaring om te zetten in een duurzaam alternatief. Ik heb tevens een aantal jaar als innovatie manager gewerkt bij het toenmalige Utopics Informatie-architecten, en zodoende kennis en ervaring omtrent het opzetten van ICT-Business proof of concepts c.q. prototypen.

Hypotheken –  banken – urgentie:
Ik heb een kleine zeven jaar projecten gedaan rondom een financieel hart van de bank: Het Financieel Basis Systeem. Dat systeem kende meer dan 10 bronsystemen. Wat mij toen al opviel was dat het merendeel van de aandacht in de bank uitging naar 1 bronsysteem: De hypotheekadministratie. Nu denk ik te weten waarom: Menig bank draait primair op hypotheken en de onderliggende ‘zekerheden’ (onderpanden). Ad Broere beschrijft dit ook zijn boek Geld in de bijrol, hoe het gros van het nieuw gecreëerde geld de afgelopen jaren is ontstaan middels nieuwe hypotheekleningen. Recent zijn de huizenprijzen weer naar recordhoogte gegaan, mede dankzij de ECB ‘geld dotaties’. We staan mogelijk aan de vooravond van een nieuwe recessie. De regulerende instanties lijken hun kruit verschoten te hebben. De geschiedenis leert wat er gebeurt bij zakkende huizenprijzen. Ik denk dat menig hypotheeknemer niet bekend is met het fenomeen dat hij/zij dient bij te storten als de waarde van het onderpand niet meer toereikend is. Een menselijk drama. En daarnaast een bancair drama, ik vermoed dat de crisis van 2007/2008 zich gaat herhalen, en mogelijk dieper gaat zijn.  

Een mogelijk vangnet:
Ik ben in oktober 2017 een Proof of Concept gestart ‘Ziny Currency’ (later hernoemd naar ‘Ziny Sociale Workflow’).

‘Sociale workflow’ als vangnet basis economie  bij een volgende crisis:

Idee – bij een hernieuwde schuldencrisis (c.q. financiële crisis) een economie niet meer primair middels geld aandrijven, maar middels een ‘sociale workflow’. Elke stad kan zelf een ‘workfow engine’(*) configureren. De huidige Stadsraad is in eerste instantie het meest logische orgaan om te coördineren welk werk in aanmerking komt om opgenomen te worden. Het meest logisch lijkt cruciale werkzaamheden om een basis economie overeind te houden, hier zal wellicht een relatie liggen met de nuts voorzieningen en/of de laag btw goederen en diensten. En stel dat er een ‘sociaal convenant’ ontstaat dat elk mens 10 uur participeert, naar zin en talent, dan ontstaat een compleet nieuwe sociaal-economisch paradigma.

(*) Workflow engines zijn er al jaren in alle soorten en maten. Een voorbeeld is hier te vinden, een bedrijf dat recent frequent adverteert www.monday.com (ik heb geen voorkeur voor dit bedrijf overigens).

Voor elk uur dat iemand werkt uit deze workflow krijgt men 1 token ter besteding in de basiseconomie c.q. basisinfrastructuur, en/of bruikbaar als betaling van gemeentelijke belasting. Dit is is een soort ‘usage token’ (een gebruikseenheid).

Bij deze oplossing wordt tevens een inspiratie gedeeld met het boek ‘een economie draait niet om geld’ (**): We kunnen onze economie zonde geld laten draaien. Een in de wereld niet vertoonde innovatie economische stap denk ik.

(**)
www.bol.com/nl/p/economie-draait-niet-om-geld/9200000047479858

En tevens is dit mogelijk een van de weinige manieren om de ‘economie moet groeien’ tendens los te laten doorbreken. (klimaat crisis – een circulaire economie gaat ook geen soelaas bieden, als die moet blijven groeien).

Enkele andere belangrijke trends waar op aangesloten wordt:

  • Automatisering en robotisering is niet langer een bedreiging, maar juist een kans.
  • ‘Monopoliserende’ platformen zoals Amazon, Facebook, Uber, Airbnb kunnen steden gezamenlijk gaan ‘nabouwen’ in open source projecten, gesourced vanuit de workflow. Daarmee komt een einde aan veel issues over privacy data misbruik, uitbuiting van mensen, etc. Ook de lokale productie van een broeikasgas neutrale auto’s kan hiertoe gerekend worden, waarbij dit uitbesteed wordt aan een uitvoeringsorganisatie, die tevens zo mogelijk lokaal materiaal inkoopt (circulaire lokale ketens – verminderd vervoers footprint). Op deze manier wordt Nederland zelfvoorzienend in de basis.
  • Kritische lokale (lokale, ik spreek liever over ‘localisme’ in plaats van ‘nationalisme’) functies zoals leraren of ziekenhuizen worden niet meer door een ‘luxe economie’ weggekocht.

Een mogelijk probleem is ‘de wet op de mededinging’: Dat een ‘overheid’ (maatschappij?) niet mag concurreren met marktpartijen. Om die reden stel ik voor de focussen op de basis c.q. kritische functies van een samenleving. Me dunkt dat ook een EU daar geen bezwaar tegen kan hebben, helemaal niet als het ‘noodweer’ is. En wellicht dat ‘noodwetten’ soelaas bieden.

Referenties:
In het boek Geld in de bijrol refereert Ad Broere kort aan de werking van de Ziny. En noemt een deels soortgelijk initiatief de Torrekes (Gent). Tevens kunnen ervaringen gedeeld worden met Tempo Time Credits (UK). Het verschil met de weg die ik voorsta, is dat gemeenten c.q. aanpalende organisaties het voortouw nemen. In de proeftuin hebben we ‘licht maatschappelijk werk’ (zoals zwerfvuil ruimen) om praktische redenen gehanteerd voor de workflow. In de uiteindelijke oplossing dient de focus juist de liggen op de meest kritische functies in een stadseconomie (energie, voedsel, veiligheid, bestuur…).

Goed, we gaan het zien of de komende jaren een dergelijke oplossing nodig is. Ik ben van plan in december het Proof of Concept project te beëindigen, en projectresultaten gratis bereikbaar te documenteren op de website (dat wordt dan www.transitieportaal.nl). Het betreft in ieder geval een uitgebreide FAQ en een installatie beschrijving hoe gemeenten zelf snel een dergelijk platform kunnen opzetten. Hierna ligt de bal bij gemeenten en aanpalende organisaties om sociale workflow zelf te implementeren.

Forward deze email gerust indien je dat zinnig acht. Ik verwacht eind dit jaar weer een mailing te sturen naar de griffiers van diverse gemeentes.

Een link naar deze email (permalink, handig voor eventuele verwijzingen) vindt je hier:

www.transitieportaal.nl

Met vriendelijke groet,
Iwanjka Geerdink

PS: Een laatste inzicht is dat de gecreëerde tokens wellicht ook dienen ‘af te schrijven’. Gedacht wordt aan een afschrijving over 7 jaar (jubeljaar idee), of over de gemiddelde levensverwachting van een mens. Dan zou een model ontstaan dat er eenzelfde hoeveelheid tokens in omloop kan ontstaat, een equilibrium: Er wordt evenveel aangemaakt middels werkuren, als dat er verdwijnt middels afschrijving. In het boek Geld in de bijrol is een hoofdstuk opgenomen ‘Geld dient te kunnen sterven’, de geest past daarbij.

PPS: Bijgevoegd een deel van een artikel uit een FD bijlage uit 2018 aangaande de crisis startend in 2008. Ik ben van mening dat schuld de primaire oorzaak is. En dat dit nog steeds onvoldoende gezien wordt bij het bepalen van risicomitigatie van een bank (systeem) crisis.

Bijlage: Schuldvraag – Is ‘schuld’ niet simpelweg de schuld van de crisis?

De pagina is (17) keer bekeken.