Stemwijzer (PzP)

92,042 total views, 48 views today

“Het maakt niet uit welke partij het doet, als het maar gebeurt”

Ik ben dit concept ‘Programma zonder Partij’ gaan noemen.

Om pragmatische redenen (*) heb ik de afgelopen jaren het programma teruggebracht naar de volgende zeven focus punten.
(*) Het scoren van de partijprogramma’s en de communicatie vraagt veel tijd.

Maar misschien een allesoverheersend argument om wel of niet op een partij te stemmen is het gedrag van de betreffende bestuurders. Deze integriteitsindex is daar goed bruikbaar voor.  De VVD lijkt het minst te scoren, maar bekijk vooral zelf het overzicht.

Inhoudelijke aspecten:

1. Heeft de partij oog voor de problematiek van de groeiende schulden- en rentelast en streeft zij een economie na zonder schuld. Heeft de partij een werkbaar alternatief voor ogen.

2. Heeft de partij specifiek oog voor het risico van huizenprijzen en hypotheken, en heeft zij een scenario klaarliggen (bijvoorbeeld het Hypotheekpardon – prijs stabiliteits fonds).

3. Klimaat crisis. Heeft de partij oog voor ongewenste fundamentele elementen in de economie (op het portaal ‘iconomy’ genoemd)? En dat het onwenselijk is dat dat deel van de economie groeit. Heeft zij een alternatief.

4. Stijgende vervangings premie op fossiele brandstof. Een simpel en doeltreffende mechanisme lijkt het jaarlijks verhogen van een premie (heffing) op fossiele brandstof. En dat dit geld beschikbaar komt in een fonds dat het jaar er op voor 100% gebruikt wordt -door de mensen zelf(!)- bij inziet van een hernieuwbare duurzame alternatief. Hiermee wordt direct ook de luchtvaart en scheepvaart getransformeerd. Naar verluid vervuilen de grootste 16 transport schepen evenveel als alle auto’s bij elkaar in de wereld.

5. Stijgende vervangings premie op zuivel en vlees. Naar verluidt is methaan een sterker broeikasgas dan CO2, en heeft het gebruik van zuivel en het eten van vlees een mogelijk groter effect dan bijvoorbeeld fossiel aangedreven voertuigen. Analoog aan de vervangingspremie op brandstof komt het geld ten goede bij de burgers die een alternatief aanwenden.

6. Beleid op sociocohesief wonen: De hypothese is dat veel problemen in de samenleving (eenzaamheid, oplopende zorgkosten, ouderschaps burnouts, onbenut deeleconomie potentieel) zijn herkomst heeft in het ‘appartementaliseren’ van onze huisvesting. Zie ook het vision paper op dit onderwerp.

7. De arenacratie voorbij: Heeft de partij oog voor de nadelen die het huidige politieke systeem kent, en de mogelijke innovatie die daarin doorgevoerd kan worden?

De ‘vervangingspremie’ lijkt administratief ‘gedoe’, maar voedt de waardeketen van onderaf. En biedt mensen direct een alternatief (waarmee hopelijk geleerd kan worden van de incidenten rondom de ‘gele hesjes’).