Woordenboek

92,056 total views, 62 views today

De tijd vraagt om nieuwe concepten, ideeën, ontwerpen, voorbeelden. En als er geen bestaande woorden zijn om iets uit te drukken, dan kan het een wereld van verschil maken om een nieuw woord te vormen. In onderstaand overzicht is gepoogd om bepaalde woorden uit te lichten, en deze een voor het portaal specifieke omschrijving mee te geven. In maximaal drie zinnen, en waar mogelijk een verwijzing naar een boek of website voor meer informatie.

Woord Beschrijving
 What is rentier capitalism
Rentier capitalism is a Marxist term currently used to describe the belief in economic practices of monopolization of access to any (physical, financial, intellectual, etc.) kind of property, and gaining significant amounts of profit without contribution to society. [Wikipedia]
Economie Onderdeel van ons ecosysteem met de focus op een duurzame huishouding.
Duurzaam Dat kinderen als ze volwassen zijn eenzelfde aarde aantreffen of ‘beter’ dan wij. Dat eenzelfde hoeveelheid niet-hernieuwbare grondstoffen (zoals olie en gas) nog hetzelfde is. Dat dieren en plantsoorten niet met uitsterven bedreigt worden.
Iconomie Een term waarmee dat deel van de huidige economie aangeduid wordt, dat we willen verkleinen omdat het strijdig is met het economisch beginsel. De term staat in geest wellicht synoniem met de term ‘anti-economy’ zoals gevoerd in Zeitgeist Moving Forward, en de term ‘Econisme’ zoals gevoerd door Jesse Klaver. Referentie: Boek Novaglobe en Deniesa’s Manifest.
Flowconomy, Zinconomy Een term waarmee dat deel van de huidige economie aangeduid wordt, dat we willen vergroten omdat het het economisch beginsel dient. Zin Geving en bewegings- en veranderbaarheid van de mens staat centraal in deze concepten.  Referentie: Boek Novaglobe en Deniesa’s Manifest. [Noot: Het woord Zinconomy is in de huidige uitgaven van de boeken nog niet uitgewerkt]
Vrijheid Het gevoel van je gedragen voelen in datgene wat jou gelukkig maakt, wat idealiter synoniem staat aan de -wat spirituele term- ‘tot zelfrealisatie komen’. Vrijheid ontstaat dus alleen met de ander, en alleen als je tot expressie brengt wat je wilt, en de ander luistert. Het basis concept wederzijdsheid (een van de zeven zinvolle basisprincipes) maakt dat pas als je anderen faciliteert je dat wellicht terugkrijgt.
Zeven Zinvolle Principes Een overzicht van zeven ‘common sense’ termen met betrekking tot zinvol gedrag. Deze principes vormen de architectuur-ontwerp principes van een mogelijke herziene maatschappij-ecologie zoals beschreven in het Novaglobe boek. Deze principes sluiten lijkt het aan bij de essentie van elke ‘grote’ religie en wet- en regelsystemen.Referentie: Boek Novaglobe en Deniesa’s Manifest.
Primary Iconomy Constructors (PICs) De primaire economische bouwstenen van de iconomie. De hypothese is dat als deze vervangen worden door andere ‘constructors’ dat haast vanzelf een veel zinnigere economie en maatschappij gaat floreren. Momenteel zijn de constructors benoemt als 1. Geldwezen (fractioneel bankieren, schuldconcept, inflatieconcept), 2. Bedrijfsleven-wezen (competitiefocus, eigendomfocus, non-modesty focus), 3. Overheidswezen (focus op bruto nationaal product groei). Referentie:  Boek Novaglobe en Deniesa’s Manifest.
Affinitialisme Concept waarmee het belang van sociale cohesie aangeduid wordt. Zowel in economische betrekkingen als woonomgeving (het Flowtowns concept raakt aan de laatste).
Flowtowns Concept waarmee habitat (woon) infrastructuur aangeduid wordt welk beweging van mensen meer faciliteert dan nu het geval is. Dit kunnen gebouwen zijn (flowspots), of wijken, dorpen etc. Dit concept wordt gezien als cruciaal om iets als de deeleconomie vorm te geven en kinder- ouder- en ziekenzorg mensenlijk en betaalbaar te doen. Kenmerk van een volwassen flowtown is dat de grond schuld- en hypotheek vrij is, en in eigendom van een stichting of vereniging is. Referentie: Flowtowns boek.
Deeleconomie (Engels: Sharing economy) Een economisch aspect waarin het gedeeld gebruik maken van goederen en diensten boven ‘winstmaximalisatie’ staat. In die zin valt de deeleconomie meer in het flowconomisch (of zinconomisch) domein dan het iconomisch domein. Noot dat de PICs dit type economie niet ‘willen’: het verlaagt het Bruto Nationaal Product, winsten van bedrijven dalen, banken kunnen minder leningen uitschrijven.   Referentie: Deeleconomie op de Wikipedia.
Ecodorp Een ‘dorp’ dat het leven in ‘ecobalans’ nastreeft, er zijn er verschillende in diverse stadia van ontwikkeling in Nederland. Uiteraard kan hetzelfde concept ook in wijken toegepast worden, alleen zal de (semi) zelfvoorzienendheid op het vlak van voedsel lastiger zijn. Referentie: Ecodorpen-Netwerk Nederland.
Transition Towns Beweging die met name vanuit de ‘Peak Oil’ gedachte (dat de olie ooit opraakt en de mogelijke catastrofe die dat oplevert) een ander economisch model nastreeft. Een model dat veel meer op lokale ruilhandel en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen focused. Referentie: Transition Towns Nederland pagina.
Geld Concept dat economische activiteit door meerdere mensen faciliteert. Een belangrijk miskende functie van geld is de ‘coördinatiefunctie’: ga maar eens met alleen ruilhandel een afsluitdijk maken. Het probleem momenteel is dat er ‘onzinnige’ aspecten in geld geslopen zijn, die elimineren wordt de kunst (PIC1-Geldwezen fixen). Zie ook de aparte pagina over geld.