Ziny Introductie

92,026 total views, 32 views today

Ziny sociale workflow staat voor een concept waarbij we onze (basis) economie aandrijven zonder geld als primair stuwende factor.

Het concept is opgezet door de Nederlander Iwanjka Geerdink. Hij studeerde informatica aan de Universiteit Twente, en werkte tot 2008 als projectmanager en ICT consultant in het bankwezen. Dit is zijn manier om zijn opgedane ervaring ten gunste te brengen aan de maatschappij.

De visie die gedeeld wordt is dat het huidige geldstelsel als basis voor de economie niet houdbaar is. Lees voor een achtergrond bijvoorbeeld het boek Geld in de bijrol van Ad Broere. Of bekijk de Zeitgeist Moving Forward documentaire op Youtube: Alles wordt steeds duurder, het aspect ‘rente’ drukt steeds zwaarder op de samenleving. Huren stijgen, sociale zekerheid wordt ondermijnd, zorg wordt steeds onbetaalbaarder. In theorie zouden we door toenemende automatisering en procesefficiëntie minder uren per week hoeven te werken. Het tegenovergestelde lijkt te ontstaan.

En welk alternatief hebben steden als de banken weer gaan omvallen? (bankcrisisbestendigheid).

Aan de andere kant rukt robotisering op. Wat geen probleem hoeft te zijn, en juist iets heel moois kan zijn, als we ons economische aandrijving op deze gegevens aanpassen. In deze presentatie op Youtube, gegeven 17 november in de Bergkerk in Amersfoort word nader ingegaan op de economische achtergrond van Ziny, een visie op geld, basiseconomie, basisinkomen, etcetera.

Het idee is vrij simpel: Besluit onderling in een stad of gemeenschap wat er in de basis gedaan dient te worden, en hoeveel uur per week daarvoor nodig is. Dat zou bijvoorbeeld 10 uur per week per ‘burger’ kunnen zijn. (= sociaal convenant). En verdeel het werk op basis van eenieders zin, vaardigheid, talent en passie. De hypothese is dat veel onzinnig werk dan niet meer gedaan hoeft te worden. (*)

(*) Dit, dat onzinnige deel van de economie, gaat tegenwoordig door onder de noemer ‘bullshit economie’, zie ook dit artikel in het NRC. Of zie de Tegenlicht uitzending over het basisinkomen. Met betrekking tot het basisinkomen: Zolang banken direct extra geld gaan uitlenen als mensen een basisinkomen krijgen, op die manier dat basisinkomen ondergraaft lijkt een basisinkomen invoeren niet heel kansrijk.

Elk gewerkt uur levert een ‘token’ dat aangewend kan worden voor het afnemen van extra diensten vanuit de Basis of onderling uitwisselen van goederen en diensten. Hiermee wordt een geheel nieuwe vorm van een economisch DNA ingevoerd. En ja, dit kan tientallen jaren in beslag nemen.

Noot met betrekking tot de url www.ziny-currency.org:

Tot 1 januari 2019 was www.ziny-currency.org het primaire portaal voor de Proof of Concept. In de praktijk blijkt dat deze url teveel aandacht doet uitgaan naar een ‘currency’ en dus ‘geldsoort’. En afleidt van de primaire gedachte, namelijk de sociale workflow: Door allemaal een paar uur per week iets zinnigs te doen draait de economie ook rond.

De komende weken wordt www.ziny-currency.org verder afgebouwd en overgeheveld naar transitieportaal.nl onder de noemer ‘Ziny sociale workflow’.

Relatie met de klimaatcrisis: Zolang we geld moeten maken voor huur en rente (hypotheek) is de veronderstelling dat er alleen maar meer onzin-werk en onzin-productie komt. Wat ook weer een klimaat-killer is: Stijgende onnodige massaproductie en consumptie. En dat terwijl er te weinig handen zijn voor zorg en andere ‘basis samenleving werkstromen’. De ontwrichting van schuld-gebaseerd geld.

En zo hangt alles samen…

Wil je bijdragen met deze Proof of Concept, vul dan dit formulier in. Samen vormen we een soort van Ziny ‘community’ en laten we zien dat er animo is voor een dergelijk concept en hoe het werkt. (Het zal nog wel even duren voordat er basiseconomie activiteiten via de ‘workflow’ lopen, maar dit hoeft niet eens te gebeuren. Dat is meer aan gemeentes om zelf op te zetten. Ze hoeven de systematiek alleen maar te kopiëren in in te richten voor hun specifieke doeleinden).