Ziny vraag, antwoord en werking

92,063 total views, 69 views today

Ziny is een geldsoort welke beoogt bij te dragen aan het vormen van een toekomstbestendige economie, waarbij zingeving en zinnige dingen doen centraal staat.

Door een account te openen maak je zelf onderdeel uit van de verandering: de geldsoort die je gebruikt maak je groter. Een zienswijze is dat de euro, maar ook yen, dollar, etc., alle geldsoorten die uit ‘schuld’ geboren worden, op termijn pervers en destructief raken. De crisis van 2007/2008 lijkt een voorbode van wat ons nog te wachten staat. 15 september 2018 is het 10 jaar geleden dat Lehman Brothers failliet ging. Een belangrijke herinnering, zoiets kan morgen weer gebeuren.

Op deze pagina vindt je uitgebreide informatie gesorteerd per categorie.  Onderstaande Ziny Tegenlicht presentatie geeft in 7 minuten al een helder beeld.  (Tegenlicht meetup in Amersfoort 13 november 2017, in het kader van de ‘Laatste kans voor de euro – is er een plan B’ documentaire.)

 Hoe werkt Ziny?

Ziny staat voor ‘Zinvolle currencY’. 1 Ziny ontstaat bij 1 uur zinvol werk. D.w.z. indien een groep Ziny deelnemers dat werk als zinvol voor de gemeenschap heeft gedefinieerd. Dat zal over het algemeen een activiteit zin die ‘niet vanzelf gebeurt’, en/of ‘onderdeel is van een plan’. Op dit moment is een ‘vaste werkstroom’ bijvoorbeeld het doen van 1 uur zwerfvuil opruimen. Waarbij de ‘mining rate’ (beschikbaarheid) is gesteld op 1 uur per kwartaal, voor deze werksoort.

Ziny Emissie (uitgifte) council(s) bepalen welke werksoorten voor Ziny-emissie in aanmerking komen. Op termijn is het idee dat deze councils via een bepaald democratisch proces tot stand komen. ‘De meest wijzen en goeden’ vormt een basis hierin. ‘Goeden’ als ‘goed gedrag’. Op de dashboard NL pagina vind je de gedefinieerde raad / raden, en een verwijzing naar de notulen. Alsmede een link naar de momenteel beschikbare werkstromen voor Ziny-mining.

Ziny kan dus niet bestaan zonder die raden. Daarmee onderscheid Ziny zich van de meeste andere geldsoorten, en kun je je zelfs afvragen of het wel een geldsoort is, en niet meer een uren-inzet-balanceer platform. Ziny geeft geen leningen uit, en verstrekt geen krediet en is daarmee geen bank. Ziny is geen cryptcurrency. En met voornoemde eigenschappen lijkt het een unieke aanvulling in de waaier aan complementaire currencies. En wordt verder gestalte gegeven aan de participatiesamenleving.

Ziny is zo ontworpen dat het in theorie zelfs ‘geld’ in zijn geheel overbodig kan maken: Stel dat iedereen 10 a 20 uur per week werkt uit de Ziny-workflow, en dat de councils focussen op het manifesteren van een basisfaciliteit voor iedereen (wonen, eten, energie, zorg, veiligheid…). Dan is in theorie geldt niet meer nodig. Om het gebruik van middelen te ‘temperen’ cq af te stemmen kunnen de Zinnies mogelijk dienen, dat worden dan een soort ‘usage tokens’. Goed, deze materie is nog toekomstmuziek wellicht, maar het is belangrijk dat bij een transitie visie gewerkt wordt vanuit een toekomstvaste architectuur (‘Transitie onder Architectuur’). Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de basisinkomen geest. (voor geïnteresseerden, zie ook dit visie stuk over de basisinkomen overwegingen, in het Engels).

Indien je een account wilt uitproberen of aanmaken, dan kan dat via de informatie op de Flyer.


Gehanteerd ICT platform & bedrijfsvoering

Momenteel wordt ‘Cyclos for communities’ gebruikt. Cyclos is al diverse jaren een leidend platform om complementaire currencies in te voeren. En kent een veelheid aan implementaties wereldwijd.

Een mooi aspect is dat Cyclos ontwikkeld en beheerd wordt door Stichting Social Trade Organization (STRO) te Utrecht.

Cyclos voorziet in betalen met je PC/Laptop, als ook je smartphone en zelfs per SMS.

Zodra er 500 Ziny gebruikers zijn willen we de verdere migratie in gang zetten naar een ‘eigen’ fysieke server, deze komt waarschijnlijk in Amersfoort te staan. En wordt idealiter gevoed middels zonne panelen. Op die manier is dit ‘block’ bestand tegen eventuele uitval van een landelijk internet, en/of stroomstoringen. Of andere vormen van ‘intrusion’.

Qua opschaling wordt überhaupt de lijn van ‘in afstemming werkende autonome nodes’ gedacht. Deze ‘Ziny-nodes’ kennen bijvoorbeeld 500 a 1000 gebruikers. Zodra de 500 gepasseerd wordt, wordt een afsplitsing van een volgende Ziny-node georganiseerd. Met idealiter een eigen fysieke server, 1 tot 3 eigen Ziny-node-community hosts, en wellicht eigen emissie councils. Waarbij de uitwisseling tussen de nodes t.z.t. nog een aandachtspunt is, maar de diverse materie-deskundigen geven aan dat dit geen bottleneck lijkt te worden.

De 1e Ziny node heeft de naam ‘Ziny-node-Amersfoort’ en wordt geserviced vanuit Amersfoort. Wat niet wil zeggen dat accounts en bestedingspunten gebonden zijn aan Amersfoort. We hebben bijvoorbeeld al een accounthoudster in Malawi, en een bestedingspunt in Bussum (Rocksteady).

Zoals gezegd kent een ‘Ziny-node’ 1 tot 3 community administrators. Deze hebben als taak om nieuwe leden te werven, het platform en websites te beheren, accounts aan te maken, en de te helpen met het uitdenken van werkbare Ziny transacties (veelal ‘hybride’, naast de euro). En uiteraard als een soort helpdesk te fungeren. De visie is dat bij een gebruikerspopulatie van 500 accounts een administrator hier ‘voltijds’ mee bezig is, en daarom daar een voltijds ‘basisfaciliteit’ (levensonderhoud) ter compensatie voor zou moeten krijgen. Momenteel leven we nog grotendeels in de eurowereld, dus accounthouders wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd, welke gesteld is op 15 euro incl. BTW per jaar. Op termijn kan dit wellicht stapsgewijs in nature of in Ziny (of een andere currency) geregeld worden.


Praktische noten voor ondernemers / dienstverleners

Verwijslink: www.transitieportaal.nl/ziny-vraag-antwoord-en-werking/#Ziny-praktische-noten-ondernemers

Dienstverleners c.q.. productleveranciers vormen een cruciale schakel in het geheel. Zonder hen gaat er weinig stromen. Een eerste vraag van een potentiële accounthouder is ‘Maar wat kan ik dan met die Zinnies?’. Om die reden is een aanzienlijk deel van de Ziny-host om zinnige ‘cycles’ van rondstroom te organiseren. Dit is een organisch proces: Kijken wat praktisch kan werken, welke aanbieders symptatiek staan tegenover Ziny, en bij accounthouders vragen waar zij behoefte aan hebben.

Praktische noten:

 1. Een reden om mee te doen -naast bijdragen aan een toekomstvast financieel systeem- is dat meedoen met Ziny meer klandizie kan opleveren… mensen die ‘minen’ zinnies, en die willen ze ergens besteden. En het liefst bij organisaties die van ‘eenzelfde signatuur’ zijn (duurzaam, bewust, focus op samenwerken, etc.).
 2. Door te werken met een ‘hybride prijs‘ optie (een deel in euro, een deel in Ziny) kan de ‘duale periode’ overbrugt worden, waarbij nog niet ‘alle inkoop’ in Ziny (of een ander currency) gedaan kan worden. Als ondernemer is het bijvoorbeeld logisch om in ieder geval de euro-basis kosten in euro’s te voeren. Als praktische sleutel richtlijn wordt 20% korting, waarbij 1 Ziny = 20 euro gehanteerd. De verwachting is dat dit nog wel een jaar of 5 het geval gaat zijn, niemand weet wanneer een eventuele bankcrisis weer uitbreekt, maar dan zijn we er in ieder geval op voorbereid. Uiteraard kan van deze richtlijn afgeweken worden door een andere verhouding te kiezen of zelfs helemaal in Ziny te betalen. De hypothese is dat ook al wordt 20% als Ziny korting in Ziny betaald, dat er per saldo ook meer euro’s overblijven. En dat we zo elkaar een stukje kunnen helpen om met minimale eurozorgen zinnige dingen te doen.
 3. Fiscaal geldt in het algemeen dat in welke currency dan ook, de Nederlandse wetgeving toegepast dient te worden, ware het euro’s. ‘De laatst gedane omrekenprijs’ geldt dan als leid-draad. Om ‘hoofdpijn’ te besparen is bedacht om gebruik te maken van een soort ‘duurzaamheidskorting’ model (die 20%). Elke winkel kan kortingen definiëren en weggeven zonder dat over die korting bijvoorbeeld BTW afgedragen hoeft te worden. Eind 2018 of begin 2019 staat een afstemming met de belastinginspecteur op de planning om hier een afgestemd beeld in te bestendigen. In het proefjaar (april 2018 / maart 2019) kan  überhaupt maximaal 100 Zinnies per deelnemer doorstromen (‘turnover’). Omgerekend is dat 2000 euro, dat is een kental dat in complementaire currencies veelal genoemd wordt als ‘belastingvrije speelruimte’. Geadviseerd wordt om voor zakelijke transacties die volledige in Ziny luiden een nota / boekings-stuk aan te maken, waarbij de BTW in euro’s afgedragen wordt. Zie hier een voorbeeld (waarbij DoGoodPromotions 1 Ziny op 25 euro per uur waardeert, dat is haar normale uurtarief). Samengevat: houdt het voorlopig primair op een 20% korting, of geef-verkoop bijvoorbeeld alleen een proefles, sessie of promotie-exemplaar volledig in Ziny.
 4. Als ondernemer wil je ook je Zinnies weer ergens kunnen besteden. Dat kan bij de andere genoemde ondernemers / bestedingspunten (zie de Ziny Dashboard NL). Vooralsnog kun je als ondernemer ‘altijd’ Zinnies besteden middels opdrachten aan DoGoodPromotions (twitter based promotie / tweetsheets met producten, etc). Of basis wordpress website bouw of ondersteunen bij Facebook pagine hosting.
 5. Ik heb een klant aan de balie, wat dan? Stel er komt iemand die wil betalen in Ziny, dan is het aan jou om te beslissen of dat schikt of niet. Of voor welk product. Op sommige producten zul je bijvoorbeeld al amper een marge maken. Zodra er een product / dienst is waar een 20% korting op gegeven kan worden, dan is het een kwestie om uit te rekenen hoeveel 20% in euro’s is. En vervolgens dat bedrag delen door 20. En dan heb je het deel wat de klant in Ziny geacht wordt te betalen. Beter kan die klant dat dan direct doen (analoog een betaling met pin). Vraag de klant om de betaling te doen op diens smartphone, en laat hem even het ‘betaald’ schermpje zien [xxx voorbeeld]. En maak daar eventueel een foto van. Of kijk op je eigen account (via je smartphone), maar in een drukke winkel zijn dat mogelijk te veel handelingen. Verder kan op de bon met pen de korting erbij geschreven worden, maar dit is niet noodzakelijk.
 6. Administratie. Totdat er een ‘materiele’ Ziny stroom is (zeg meer dan 100 per jaar) op jouw account, lijkt het niet zinnig om een aparte Ziny boekhouding te voeren (boekhouden in twee currencies). Dat zullen de meeste ondernemers teveel werk vinden, en terecht. De Cyclos applicatie is een boekhouding op zich, waar in het geval van vragen van de fiscus de benodigde transacties uit gefilterd kunnen worden. Houdt daar bij het doen van transacties rekening mee, en zit normaliter alle data die de fiscus vraagt bij het valide laten zijn van een factuur zo mogelijk in een beschrijving bij een betaling. Dit zal met name voor uitgaande betalingen gelden ‘zakelijk’.  Hier ook weer: dit is een reden dat de ‘voucher / kortings’ stroom opgezocht is – er kan een werkbare praktische stap gemaakt worden naar een andere currency, maar met een beperkte extra administratieve inspanning. En mochten de banken weer omvallen, dan staat de stroom maar alvast, en zijn er honderden mensen met een account en zijn hopelijk diverse primaire economische functies aangesloten. En maken we een stap naar een schuldvrije economie.

Noten voor alle accounthouders:

 1. Is ziny inwisselbaar voor euro’s? Ja, maar dat is aan jezelf om dat met een andere accounthouder te regelen. Ziny is geen bank of wisselkoersbedrijf. We willen proberen de prijs van een ziny  in euro’s ergens tussen ed 10 en 30 euro laten zijn, of idealiter ’20 euro’ (normprijs voor 2017 en 2018).
 2. Kan ik gegarandeerd de ziny ergens gebruiken? Nee, het is geen wettig betaalmiddel.
 3. Wat als het ziny platform stopt, heb ik dan recht op een tegoed? In principe niet. De intentie is dat het platform ‘blijft bestaan’, maar ‘het verleden is de beste voorspeller voor de toekomst’. En ziny is niet bedoeld als ‘spaarpot’. Sparen in ‘het nieuwe tijdperk’ is in theorie ook niet nodig: Er wordt in de basis voor je gezorgd. Nuancering: periodiek worden de transacties gebackupped, in theorie kan dan een willekeurig persoon de ‘node’ verder servicen.
 4. Hoe meld ik ‘potentieel emissie werk’ aan? Met een mailtje aan een van de leden van de Ziny-emissie council (zie de Ziny startpagina). Doorgifte is geen garantie dat het werk opgevoerd wordt, het wordt getoetst op ‘zinnigheid in het algemeen belang’.
 5. Ik vind een uurvaluta niet helemaal terecht, ik heb een studie gedaan van zes jaar om te kunnen wat ik doe… Antwoord: In de toekomst is het de visie dat iemand betaald wordt om te studeren (en wordt iemand daarmee gefaciliteerd in diens levensonderhoud). Op die manier worden vaardigheden zelfs beter afgestemd op het algemeen belang.
 6. Zelfde soort vraag maar dan ‘Ik stuur een organisatie van 1000 mensen aan, dat vraag toch een hoog salaris?’ Antwoord: We zijn gewend geraakt om waardering uit te drukken in geld. Eigenlijk heb jij een heel mooie gift van de samenleving of die 1000 mensen gekregen, dat jij hen mag aansturen… En zou je liever ander werk willen doen?
 7. Maar we moeten toch hoge salarissen bieden om te concurreren met andere landen? Antwoord: Wel, misschien is het wel tijd om economische innovatie te zien als een ‘quantum leap’ naar een ander economisch model. Momenteel produceren we enorm veel onzin, werken ons te pletter en tuinieren de aarde. Hoe mooi zou het zijn als Nederland ‘koploper’ wordt in deze economische innovatie? Veel functies waarvan we bang zijn dat ze verdwijnen zijn dat sowieso ‘overtollig’. En het is zaak dat Nederland in de basis zelfvoorzienend wordt. En niet focused op een mega export en/of productie. Gezonder, leuker en zinniger wellicht. Een beeld dat je nog maar 10 a 20 uur per week hoeft te werken… hoe voelt dat?
 8. Moet ik belasting betalen over de zinnies die ik mine? Het lijkt logisch dat eenzelfde regelgeving als op Bitcoin van toepassing is, op deze link staat meer informatie. Op dit moment wordt de ‘materialiteit’ van zowel mining als omzet (aantal zinnies dat van jouw rekening naar een andere rekening stromen) gemaximeerd op 100 zinnies per deelnemer. In de ziny bedrijfsplanning is opgenomen om binnen 1 jaar met de belastinginspecteur dit onderwerp door te nemen (april 2018 tot en met maart 2019 is gedefinieerd als proefjaar).
 9. Ik heb 1 uur werk gedaan uit het emissiewerkstroom overzicht, hoe ontvang ik nu een Ziny? Antwoord: Stuur een email aan iwanjka@gmail.com, of post een bericht in de accounthouders Facebook groep. Bij een zwerfvuil opruim actie bij voorkeur een foto van het opgehaalde vuil erbij. Idealiter hele uren, maar het kan ook op kwartierbasis.
 10. Hoe wordt voorkomen dat er teveel zinnies gemined worden? Antwoord: Het is belangrijk dat de hoeveelheid ‘liquiditeit’ past bij de ‘omstroom’ (behoefte). Dit is een klassiek onderwerp voor gelduitgifte organisaties: bij teveel gelduitgifte gaan prijzen dalen (krijg je ‘prijserosie’). Hoe dit bij ziny uitpakt is nog onbekend, de hypothese is omdat er een soort ‘gouden standaard’ bij de emissie ingebouwd is (1 uur werk), dat de prijserosie beperkt zal zijn. De prijs stijging (zoals wat we bij de Bitcoin initieel zagen) is onwenselijk, we willen niet een ‘specunia’ creeren: een geldsoort die primair gebruikt wordt door speculanten (zoals diezelfde Bitcoin, daar leren we van mondiaal, hopelijk). Per halfjaar beschouwd de ziny emissie council hoe het systeem en de ziny omloop zich ontwikkeld. Hierbij worden ook ondernemers (‘stakeholders’) betrokken, en de ‘currency experts’ uit de ‘technical board’ (zie de governance tekst, onderaan de ziny dashboard NL).